• Hoi. Ik heb een ALFA kluis ( ingebouwd in de muur ) is met een sleutel en cijferslot. Sleutel heb ik, maar geen cijfercombinatie meer. Pand was vroeger ooit van ons, 2003 verkocht en is in 2013 terug gekocht wegens faillissement. Helaas geen code meer en kunnen er geen gebruik van maken. Iemand die ons hiermee kan helpen. Is een alfa en ergens in 1995 ingebouwd.

    Gesteld op 6-12-2021 om 14:06 in forum Diversen Kluis Misbruik melden
    • Ik heb ondertussen een bedrijf ingeschakeld ( de kluizenier , info@dekluizenier.nl) die heeft hem geopend. Kosten €200. Dat was een half jaar geleden. Hopelijk heeft u er wat aan. Groetjes Hans. Geantwoord op 22-5-2022 om 09:28

      Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info