• Ik heb een staande klok, naast de wijzerplaat zit een gleuf aan de linker- en rechterkant, waarin een palletje,links staat strike en silent, rechts staat westm. en silent. De klok is van slag. Hij geeft normaal een melodietje (slagen) per kwartier en op het volle uur naast het melodietje ook het aantal slagen van dat uur. Normaal deed hij dat vanaf 's morgens half acht tot 's avonds 2200 uur, maar nu niet meer zodat ik hem dagelijks op silent moet zetten aan beide kanten. Wie weet een oplossing. Ik zie geen merk, maar alleen made in Germany.

    Gesteld op 2-11-2018 om 15:58 in forum Huishoudelijk Klok Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info