• Hallo,

    Ik heb een gijzer van het merk Vaillant, type MAG-sine 250/7 TZW F A 25. Er viel een stoel tegen aan waardoor de kap van de gijzer naar beneden viel en nu is het waakvlammetje uit. Het lukt me niet om deze weer aan te zetten. Er zit een draaiknop op met een stip, vlammetje en een bliksemtekentje. Maar als ik de knop draai naar het bliksemtekentje, gebeurt er niks. Zit er nog een andere ontstekingsknop op?

    Mvg,
    Anne

    Gesteld op 6-3-2016 om 15:22 in forum Klimaatbeheersing Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info