Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/160
Pagina verder
140
ЭСПРЕССО МАШИНАСЫН ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕГІ ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫЭСПРЕССО МАШИНАСЫН ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕГІ ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ
16. Бұлқұрылғыны8жастанүлкенбалаларқадағалау
жасалғаннемесеқұрылғынықауіпсізпайдалану
нұсқауларыберілгенжәнеқауіптердітолықтүсінген
жағдайдағанапайдаланаалады.Тазалаужәне
техникалыққызметкөрсетупроцедураларын
8жастанүлкенбалаларересектіңқадағалауымен
ғанажүргізуікерек.
17. Құрылғыныжәнеоныңсымын8жастанкіші
балалардыңқолыжетпейтінжергеқойыңыз.
18. Бұлқұрылғылардыфизикалық,сезунеойлауқабілеті
шектеулінемесетәжірибесіменбіліміазадамдар
қадағалаужасалғаннемесеқұрылғынықауіпсіз
пайдаланунұсқауларыберілгенжәнеқауіптерді
толықтүсінгенжағдайдағанапайдаланаалады.
19. Балалардыңқұрылғыменойнамауынқадағалаңыз.
20. Коммерциялықмақсаттақолданылуы,дұрыс
ұсталмауынепайдаланылмауымен,сондай-ақбасқа
мақсаттапайдалану,дұрысқолданбау,тиістімаманға
жөндетпеунемесенұсқауларынасайпайдаланбау
салдарынанболғанзалалменбайланысты
жауапкершіліктенөндірушібастартадыжәне
ондайжағдайларүшінкепілдікқолданылмайды.
Қатты ток соғу немесе өрт жағдайының алдын алу
21. Төтеншежағдайдаштепсельдідереурозеткадан
ажыратыңыз.
22. Құрылғыныштепселісәйкескелетін,оңайкіретін,
жергетұйықталғанқуаткөздерінеғанажалғаңыз.
Қуаткөзініңкернеуіпаспорттақтасындағышамамен
бірдейекенінекөзжеткізіңіз.Дұрысқуаткөзінің
пайдаланылмауыкепілдіккүшінжояды.
23. Құрылғыныорнатқаннанкейінбарыптоккөзіне
қосуғаболады.
24. Сымныңөткіршеттергетиіп,қысылыпнемесе
салбыраптұрмауынқадағалаңыз.
25. Сымдыжылуменылғалкөздеріненалшаққойыңыз.
W10670165A_01_Nespresso_KZ.indd 140 9/26/14 3:47 PM
140

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Hoe kan ik de hoeveelheid water instellen per kopje? (Ik bedoel dan niet de 6 mogelijkheden die er standaard opzitten maar per optie de hoeveelheid instellen. Dat kon op mijn andere nespresso machine door de betreffende knop lang ingedrukt te houden maar dat lijkt bij deze niet te kunnen ( of ik doe iets niet goed natuurlijk) Gesteld op 28-8-2021 om 11:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe kan de watertank uit machine halen om bij te vullen Gesteld op 18-6-2021 om 19:36

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • bij het maken van een kopje koffie, krijg ik steeds veel koffiedik in mijn kopje. Hoe kan dit opgelost geraken? Gesteld op 26-5-2021 om 13:42

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Bij mij is laatst de brewing unit vervangen en er is geen koffie dik meer in mijn kopje, ook de cupjes klappen niet meer open. Geantwoord op 26-5-2021 om 13:43

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Mijn Nespresso KitchenAid is geblokkeerd waarschijnlijk door een gedrukte capsule.
  De hendel wil niet naar boven. Hoe deblokkeer ik de machine? Gesteld op 31-3-2021 om 14:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan het dat tijdens het koffie zetten plots het cupje aan de folie kant klapt en er dan alleen koffieprut uit komt? Dit gebeurt niet elke keer. Maar wel regelmatig. Gesteld op 24-2-2021 om 19:14

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Helaas ervaren wij dit euvel ook sinds kort en ook wij weten de oorzaak/oplossing niet.
   Mogelijk dat enige slijtage van het plastic rooster aan binnenkant waar de cupjes met folie kant tegenaan wordt gedrukt dit veroorzaakt.
   Het gebeurt bij cupjes van verschillende merken, niet bij specifiek 1 leverancier.
   Heeft iemand hier de oplossing voor? Geantwoord op 5-4-2021 om 13:43

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • Is het mogelijk om de druk te verhogen zodat de cupjes van andere merken ook werken? Gesteld op 3-1-2021 om 19:34

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Oranje lampje brand.Is dit het sein voor ontkalking?Hoe?Of is er een andere reden? Gesteld op 7-12-2020 om 14:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een kitchenaid artisan Nespresso machine en heb deze ontkalkt. Na het ontkalken liep er geen water meer door. Hoe kan ik dit oplossen?
  Alvast bedankt en groeten Gesteld op 30-9-2020 om 11:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn koffie machine de Artisan blijft maar water geven hij stopt niet meer, wat kan er mis zijn??? Gesteld op 16-6-2020 om 13:40

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • na het ontkalken blijft het lichtje knipperen en kunnen we geen koffie meer zetten.
  Hoe kunnen we dit oplossen? Gesteld op 30-4-2020 om 16:24

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kan ik de nespresso kitchenaid standaard op lungo Instellen Gesteld op 15-4-2020 om 12:17

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Na ontkalken blijft apparaat in ontkalkings modus staan. Gesteld op 14-12-2018 om 23:02

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb dit probleem ook, het apparaat blijft na inschakelen op de ontkalkingsstand staan. Alleen de stekker uit het stopcontact kan de machine stoppen. Ik heb deze vraag vaker voorbij zien komen, maar ik heb geen antwoord gevonden. Betekent dit dat het apparaat nu onbruikbaar is geworden, of heeft u een oplossing gevonden? Geantwoord op 22-3-2019 om 18:05

   Waardeer dit antwoord (37)Misbruik melden
 • Er ligt steeds een plas water onder mijn Nespresso Kitchenaid Artisan machine. Hoe kan ik dit oplossen? Gesteld op 16-10-2018 om 09:40

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kan je de temperatuur hoger afstellen ?
  Nu de koffie niet warm .
  Machine wordt regelmatig ontkalkt Gesteld op 5-12-2016 om 21:15

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Beste Koffieliefhebber,

   Het spijt ons om te vernemen dat de koffie uit uw KitchenAid machine niet warm is. Dit is natuurlijk niet de bedoeling, onze excuses hiervoor. Het ontkalken van uw machine kan normaal gesproken zeker helpen om de temperatuur weer op orde te krijgen. Omdat dit in uw geval niet heeft geholpen, verzoeken we u vriendelijk om onze Technische dienst te contacteren wanneer u in de buurt bent van uw machine.

   Onze collega's staan 24/7 voor u klaar via het gratis telefoonnummer 0800 022 23 20.

   Met vriendelijke groet,
   Nespresso Geantwoord op 7-12-2016 om 17:07

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw KitchenAid 5KES0503 ARTISAN NESPRESSO bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van KitchenAid 5KES0503 ARTISAN NESPRESSO in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano als bijlage per email.

De handleiding is 7,28 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info