Heeft u een vraag over producten in deze categorie? Stel uw vraag hier in het forum.

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ik heb de dop van mijn Kinzo stoomreiniger, type 31L825, moeten open maken door hem met een schroevendraaier omhoog te wippen omdat het indrukken en losdraaien niet lukte.
  De dop zat gelijmd aan de afsluitschroef , maar is nu los geschoten.
  In de vulopening zie ik nu een veertje met een kopere afsluitplaatje met een rubbertje.
  Het vullen lukt niet omdat dit kopere afsluitplaatje dit verhinderd en daardoor het water terugloopt via de gaatjes van de vulopening aan de zijkant(voor het ontsnappen van de stoom bij het openen)
  Mijn vraag is:
  1 Hoe kan hem vullen
  2 Hoe kan ik de afsluitschroef weer lijmen aan de onderkant van de dop Gesteld op 5-7-2021 om 14:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product: Kinzo Hogedruk stoomreiniger

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

 • lees eerst de handleiding door;
 • controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;
 • probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;
 • heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;
 • heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag in dit forum;
 • wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier maar klik op de knop 'reageer op deze vraag';
 • uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info