• Ik zoek handleiding van LP_ 6210C wie kan mij hiermee helpen?
  graag reactie b.v.d.

  Gesteld op 22-6-2018 om 14:24 in forum Audio Keyboard Misbruik melden
  • Ik had ook een handleiding voor mijn LP-6210C nodig. Op internet zijn Pdf’s van de handleiding voor dit keyboard. Zoek gewoon op ‘Keyboard LP-6210C manual’ en dan krijg je er een Pdf van. Het enige nadeel is dat het wel in een Engels is (, ik heb nog geen Pdf gevonden in het Nederlands).

   Ik hoop dat dit helpt! Geantwoord op 7-8-2018 om 15:58

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info