• Ik zoek een handleiding voor een keyboard merk "Kids Musical Fun"
    Wie kan mij helpen?

    Gesteld op 11-1-2016 om 14:29 in forum Audio Keyboard Misbruik melden
    • Beste lezer. Ik zie dat u in januari 2016 hebt gevraagd om een handleiding voor een keyboard merk "Kids musical fun" Ik vroeg me af of u al een reactie hebt gehad en of u al een handleiding hebt. Ik zit n.l. met dezelfde vraag. Misschien kunt u mij verder helpen. Ik hoor het graag van u. Geantwoord op 7-4-2019 om 16:52

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info