Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/18
Pagina verder
Montageanleitung Fitnesscenter „CLASSIC“
Art.-Nr. 7702-800/-850/-880
und Zubehörartikel Armcurlpult
Art.-Nr. 7465-090
Der Umwelt zuliebe: wir drucken auf 100% Altpapier!
D
GB
F
NL
1
Korte beschrijving per pagina


Pagina 1
Montageanleitung Fitnesscenter „CLASSIC“ Art.-Nr. 7702-800/-850/-880 und Zubehörartikel Armcurlpult Art.-Nr. 7465-090 D GB F Der Umwelt zuliebe: wir drucken auf 100% Altpapier! NL

Pagina 2
D Inhalt Wichtige Hinweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Checkliste (Packungsinhalt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Montageanleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 GB Contents Important information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Checklist (contents of packaging) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Assembly instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pagina 3
D Wichtige Hinweise Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Montage und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Sie erhalten wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit sowie den Gebrauch und die Wartung des Fitness-Center „CLASSIC”. Bewahren Sie die Anleitung zur Information bzw. für Wartungsarbeiten oder Ersatzteilbestellungen sorgfältig auf. Zu Ihrer Sicherheit ■ Das Gerät darf nur für seinen bestimmungsgemäßen Zweck ver- wendet werden, d.h. für das Körpertraining erwachsener Personen.

Pagina 4
GB Assembly Instructions Before assembling or using the Fitness Center „CLASSIC“, please read the following instructions carefully. They contain important information for use and maintenance of the equipment as well as for your personal safety. Keep these instructions in a safe place for maintenance purposes or for ordering spare parts. For Your Safety ■ The unit should be used only for its intended purpose, i.e. for physical exercise by adult persons. ■ Any other use of the equipme

Pagina 5
F Instructions de montage Lire attentivement les présentes instructions avant le montage et la première utilisation de l'appareil. Elles contiennent des renseignements importants relatifs à la sécurité des personnes ainsi qu'à l'emploi et à l'entretien de la station d'entraînement „CLASSIC“. Conserver soigneusement lesdites instructions pour d'éventuels renseignements ainsi que pour effectuer l'entretien de l'appareil ou commander des pièces de rechange. Pour votre sécurité ■ L'apparei

Pagina 6
NL Montagehandleiding Lees vóór montage en ingebruikname van het apparaat eerst deze instructies en bewaar ze zorgvuldig als informatiemateriaal, voor onderhoudswerkzaamheden en voor het bestellen van onderdelen. Voor uw veiligheid ■ Het apparaat dient alleen gebruikt te worden voor het doel, waarvoo het gemaakt is, n.l. voor de lichaamstraining van volwassen personen. ■ Ieder ander gebruik is niet toegestaan en kan mogelijkerwijze gevaar opleveren. De fabrikant draagt generlei vera

Pagina 7
Checkliste 1 1 ✓ 45 x 45 1 40 x 40 1 30 x 30 6 1 15x8 4 1 ø 40 6 2 CL CL ASS AS IC SI C KE TT LE R 1 1 1 1 1 1 1 M8 x 85 2 6 M8 x 75 2 M8 x 65 1 M8 x 60 2 M8 x 55 2 M8 x 50 2 M8 x 25 1 M8 x 70 2 M8 x 65 6 M8 x 60 5 M8 x 55 1 M8 x 50 6 M8 x 25 1 3,9 x 9,5 4 5 x 25 4 M10 2 2 1 1 1 330 cm 1 294 cm 1 1

Pagina 8
Technische Merkmale 1 Zugturm 2 Laufwagen mit Gewichtsaufnahme 3 Latissimusstange 4 Butterfly-Übungsgerät 5 Schwenkbare Hantelablage 6 Hantelbank mit verstellbarem Sitz- und Rückenpolster 7 Beincurler 8 Obere Fußpolstereinheit 9 Untere Fußpolstereinheit mit Gewichtsträger Obige Positions-Nr. nicht für Ersatzteilbestellungen verwenden. Belastbarkeit der einzelnen Übungselemente: Hantelablage . . . . . . . . . 120 kg Beincurler. . . . . . . . . . . . . 60 kg Butterfly-Übungsgerä

Pagina 9
1 2 A B A M 8 x 50 ø 16 M8 M 8 x 65 ø 16 M8 A C B C B B M 8 x 60 ø 16 M8 3 C D B A B A C M 8 x 75 A M8 ø 16 B M 8 x 25 ø 20 ø 16 M8 ø 16 M8 D M 8 x 65 ø 16 M8 M 8 x 25 ø 16 9

Pagina 10
4 4.3 ø 20 M8 ø 20 ø 16 ø 16 M 8 x 85 A 4.2 4.1 M8 ø 16 M 8 x 60 A ø 16 M 8 x 70 ø 16 M8 4.4 5 B D A C B D A B C A D B A 30 x 30 M 8 x 85 C D ø 13 x 12 10 C A ø 15 x 8 ø 16 M8 ø 16 ø 16 M8 ø 16 M8 D B M 8 x 50 M 8 x 60 M8 M 8 x 55 ø 16 M8 M 8 x 60 ø 16 M8

Pagina 11
6 7 KE TT LE R CL AS SI C KE A TT LE R A CL AS SI C A 4x 4x 3,9 x 9,5 M 5 x 25 8 9 CL AS SI C KE TT LE R C CL AS SI C B A A C B A 30 x 30 M 6 x 40 ø 12 M6 ø 20 M 10 11

Pagina 12
10 11 294 cm 1 2 max. 15 cm 3 12 4 5 KE TT CL 330 cm 1 2 4 12 3 5 LE AS R SI C

Pagina 13
13 A C B B A ø 16 M 8 x 210 M8 45 x 45 C D D M 8 x 55 14 ø 16 M8 M 8 x 50 ø 16 M8 15 B A A A M 8x 65 ø 16 ø 16 M8 B ø25 ø 16 M8 13

Pagina 14
16 A KE TT LE R M8 ø 16 M8 B CL M 16 A B C 17 KE TT LE R CL 14 AS SI C AS SI C

Pagina 15
Handhabungshinweise GB F Handling NL Indications relatives à la manipulation Bedieningsinstrukties B A 90° Montage Zubehörartikel Armcurlpult Das Armcurlpult gehört nicht zur Grundausstattung des Fitness-Center. Es ist lieferbar unter: F Le pupitre à biceps ne fait pas partie de l’equipement standard de l’appareil d’entraînement. Il peut être fourni ultérieurement sous: réf. 7465-090 Art.-Nr. 7465-090 GB The arm curler is not a standard feature of the

Pagina 16
Ersatzteilzeichnung 8 47 47 28 51 7 46 21 44 12 53 23 2 42 6 54 32 103 14 90 13 49 26 41 27 47 43 55 9 27 31 3 30 41 5 CL C LA AS SSS IIC C 10 92 54 19 18 20 91 34 102 47 43 100 15 101 38 17 95 4 11 46 1 91 89 93 66 37 87 35 16 36 86 88 96 52 67 59 2 94 50 61 67 68 97 75 74 84 49 72 73

Pagina 17
Ersatzteilliste Fitnesscenter „CLASSIC“ Teil Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 26 27 28 30 31 32 34 35 36 37 38 41 42 43 44 46 46a 46b 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Bezeichnung Stück Ersatzteil-Nr. Ersatzteil-Nr. Ersatzteil-Nr. 7702-800 7702-850 7702-880 Grundrahmen links (kpl. mit Stopfen für 51x45mm und Bodenschonern mit Bef.-Material) 1 Stopfen für 51x45mm 2 S

Pagina 18
Teil Nr. Bezeichnung 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 Sechskantschraube M8x210mm Schaftrohr für Beincurler Schwenkbügel (kpl. mit Bundbuchsen ø10x12x17 und Stopfen für 46x40mm Gewichtsaufnahme mit Stopfen fürø30mm (-800) / ø25mm (-850) Querrohr 360mm mit Tellerstopfen für ø25mm Fußpolster 140mm Abdeckung (Paar) Deckel für Abdeckung Schutzring Sterngriffmutter M8 Stopfen für 4
Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Kettler Fitnesscenter CLASSIC 7702-850 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Kettler Fitnesscenter CLASSIC 7702-850 in de taal/talen: Deutsch, English, Français, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,87 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info