• Ik zoek de handleiding bij een Vingerling kleioven type ska 30-30 AM

  Gesteld op 30-6-2020 om 11:05 in forum Diversen Keramiek oven Misbruik melden
  • Dankjewel en jammer, ik zal maandag contact opnemen met fabrikant, de oven werkt, maar het is lastig. Hoe lang welke stand zwarte knop enz.. Geantwoord op 31-7-2021 om 22:49

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Die zwarte knop, bij mij is die zwart met een wit puntje/pijltje. Als ik voor de oven sta, staat t op 6 uur/pijl naar beneden, in een slot, is dat nul of uit? Dan draai ik linksom door tot opeenvolgende klik, dan staat t pijltje op 4 uur. Is dat dan full? En er tussen is dan opbouwend in energie van 0 naar 100%? Als u t weet, hoor ik het graag. Geantwoord op 2-8-2021 om 15:33

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info