Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/24
Pagina verder
1066
DT istr (1066)_01/2018_Rev.1_07/18 1/24
IT PISTOLA AD ARIA CALDA A GAS BUTANO-PROPANO
FR PROPANE-BUTANE HOT AIR GUN
GB PISTOLET AIR CHAUDE AT GAZ PROPANE-BUTANE
ES PISTOLA DE AIRE CALIENTE
CZ HORKOVZDUŠNÁ PLYNOVÁ PISTOLE
GR ΘΕΡΜΟΠΙΣΤΟΛΟ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ-ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ
EE PROPAANI JA BUTAANI SEGUGA TÖÖTAV KUUMAÕHUPÜSTOL
FI KUUMAILMAPISTOOLI
NO VARMLUFTS BRENNER
PL PISTOLET NA GORĄCE POWIERTRZE
DE HEIßLUFTPISTOLE
Modello
Model
Modèle
Modelo
Model
Μοντέλο
Mudel
Malli
Modell
Model
Modell
Consumo
Consumption
Consommation
Consumo
Spotřeb
Κατανάλωση
Tarbimine
Kulutus
Forbruk
Pobòr
Konsum
Potenza Nominale
Nominal Power
Puissance Nominale
Potencia nominal
Nominální výkon
Ονομαστική ισχύς
Nominaalvõimsus
Nimellisteho
Nominell kraft
Nominalna moc
Nennleistung
Categoria
Category
Categorie
Categoría
Kategorie
Κατηγορία
Kategooria
Luokka
Kategori
Kategoria
Kategorie
1066 35 g/h 0,56 kW
Pressione diretta BUTANO-PROPANO
Direct pressure BUTANE-PROPANE
Pression directe BUTANE-PROPANE
Presión directa BUTANE-PROPANE
Přímý tlak PROPAN-BUTAN
Άμεση πίεση ΒΟΥΤΑΝΙΟ-ΠΡΟΠΑΝΙΟ
Otsesurvega BUTAAN-PROPAAN
Suora paine BUTANE-PROPANE
Direkte trykk BUTANE-PROPANE
Bezpośrednie ciśnienie BUTANE-PROPANE
Direkter druck BUTANE-PROPANE
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Kemper 1066 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Kemper 1066 in de taal/talen: Deutsch, English, Français, Italiano, Espanol, Polski, Norsk, Suomi als bijlage per email.

De handleiding is 0.46 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info