Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/256
Pagina verder
Register and win!
www.kaercher.com
59639760 10/10
K 4.640
K 4.650 Jubilee
Deutsch 3
English 12
Français 21
Italiano 30
Nederlands 39
Español 48
Português 57
Dansk 66
Norsk 75
Svenska 84
Suomi 93
Ελληνικά 102
Türkçe 112
Русский 121
Magyar 132
Čeština 141
Slovenščina 150
Polski 159
Româneşte 169
Slovenčina 178
Hrvatski 187
Srpski 196
Български 205
Eesti 215
Latviešu 224
Lietuviškai 233
Українська 242
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • ik heb kacher k3, zo gouw ik waterdruk op het apparaat zet, spuit uit alle kanten water uit het apparaat. wat is hier de oorzaak van.. gr. Jan Gesteld op 22-7-2019 om 13:33

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Lekt aan de onderkant!! minder druk bij gebruik !!
  Welke oplossing is er ? Gesteld op 7-4-2019 om 11:11

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De hogedrukreiniger lekt aan de onderkant water bij gebruik en de druk is ook minder. Wat kan de oorzaak zijn? Gesteld op 24-7-2016 om 11:39

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Zelfde probleem, ook vorstvrij weggezet. Machine maar losgehaald en het is een lekke plastic koppeling (raar, want niemand kan er van buiten af erbij, waarschijnlijk zwak onderdeel). Om dit te repareren moet je de motor deels loshalen, hetgeen Karcher niet toestaat. Het is dan ook niet als onderdeel los te bestellen bij een onderdelen winkel. Helaas geen andere oplossing dan de hogedruk bij een service dealer af te leveren.Geantwoord op 25-5-2017 om 20:44

   Waardeer dit antwoord (62)Misbruik melden
  • Zelfde probleem, niet te lijmen met 2 componentenlijm?
   Heb een karcher gekocht met de gedachte dat hij een tijd mee zou gaan.
   Dat valt dus vies tegen.Geantwoord op 1-2-2019 om 15:00

   Waardeer dit antwoord (12)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Karcher K 4.650 Jubilee bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Karcher K 4.650 Jubilee in de taal/talen: Dansk, Deutsch, English, Espanõl, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Polski, Português, Suomi, Svenska, Türkiye als bijlage per email.

De handleiding is 4,33 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info