• Heb mijn toestel K 4600 (5j) aangesloten om te werken tuinslang alles normaal motor valt uit omdat hij op druk staat trek het pistool open er komt water uit meen kleine druk ,vroegen ging die over naar hoge druk en dat doen hij niet meer wat kan ik doen? want heb ook nog K 3500 en daar had ik verleden week mee gewerkt alles normaal en nu heeft hij het zelfde probleem? Wat kan ik er aan doen want 2de toestel ik al buiten garantie? hoe kan ik hem openmaken? en welk stuk moet ik vervangen?

    Gesteld op 24-4-2018 om 08:58 in forum Karcher K 4.600 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info