KPN chicago 800s Vaste Telefonie | 0,91 mb | Nederlands1
Over de handset Chicago 800S
Chicago 800S / NL / A31008-M1955-M151-1-5419 / overview.fm / 11.07.2007
Version 4, 16.09.2005
Over de handset
Chicago 800S
De Handset Chicago 800S is een draadloze
DECT-telefoon van KPN.
Als u een abonnement heeft op de dienst
NummerWeergave, kunt u met de Hand-
set Chicago 800S zien door wie u gebeld
wordt voordat u het gesprek aanneemt.
Het telefoonnummer van de beller ver-
schijnt in het display. In de standaardin-
stelling wordt het telefoonnummer opge-
slagen in een geheugen, de bellerslijst. Op
deze manier weet u altijd door wie u
gebeld bent tijdens uw afwezigheid.
Over deze
gebruiksaanwijzing
Inhoud
Op pagina 2 staat een overzicht van de
Handset Chicago 800S met een verklaring
van de toetsen en de onderdelen. Op
pagina 4 onder Veiligheidsvoorschriften,
staan voorwaarden en tips voor een
optimaal gebruik van de Handset Chicago
800S. Achterin de gebruiksaanwijzing
vindt u een overzicht van de technische
gegevens. Het is verstandig om deze
hoofdstukken door te lezen voordat u de
telefoon gaat gebruiken.
Vragen over de handset
Chicago 800S
Mocht u na het lezen van deze gebruiks-
aanwijzing nog vragen hebben over de
Handset Chicago 800S dan kunt u contact
opnemen met de Klantenservice, bereik-
baar onder telefoonnummer 0900-333
3103.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende

KPN chicago 800s handleiding


Vaste Telefonie

Aantal vragen:57
Aantal antwoorden:9

Bekijk de vragen en antwoorden hier


Alle KPN handleidingen


Contact opnemen met KPN

Spelregels
Gebruikershandleiding.com is een website van © 2016 WEBenz

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

- lees eerst de handleiding door;

- controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;

- probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;

- heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;

- heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag;

- wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier;

- uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;


Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in en ontvang emails voor uw KPN chicago 800s Vaste Telefonie bij:

U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.

Emailadres:

 

Ontvang uw handleiding per emailGeef hier uw emailadres op en ontvang deze handleiding van KPN chicago 800s in de taal/talen: Nederlands als bijlage in de email


Emailadres:

 


U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw emailadres wordt niet opgeslagen voor mailings of iets dergelijks.