• Ik heb een prima KPN telefoonapparaat.Arizona de Luxe 500. Ik weet niet hoe ik mijn antwoordapparaat weer kan instellen. Ooit heb ik die in een verstrooid moment uitgezet. Ik heb dat antwoordapparaat lang niet meer gebruIkt omdat ik niet wist hoe dat moest en ik die.papieren handleiding meer heb. En de handleiding op internet heeft 75 pagina's.
    Bij voorbaat dank.en vriendelijke groet van Els de Lange

    Gesteld op 16-11-2018 om 15:15 in forum KPN Arizona de Luxe 500 Misbruik melden
    • Ga naar menu. Klik aan antwoordapparaat vervolgens zie je verschijnen aan/uit. Klik op aan,en hopelijk lukt het. Ik wil mijn antwoordapparaat uitschakelen en dat gebeurt niet wat ik ook probeer. Geantwoord op 16-11-2018 om 18:39

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info