Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/58
Pagina verder
Twinpack Arizona Basic 100
DECT draadloze telefoon
met 2 handsets, handenvrij spreken en
geïntegreerde telefoonbeantwoorder.
Gebruiksaanwijzing
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • De ontvangende partij kan mij niet horen. Batterijen vervangen? Gesteld op 7-6-2020 om 15:53

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik kan niet gebeld worden omdat mijn voismail is uit geschakeld ? Gesteld op 12-2-2020 om 11:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik een bericht luisteren van de voicemail? Gesteld op 19-12-2019 om 14:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn 2e toestel geeft geen tekens meer door ..helemaal dood ook met nieuwe batterijen.... Gesteld op 22-10-2019 om 13:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo,

  Mijn voice-mail blijft op een oud bericht staan, er komen geen nieuwe meldingen binnen, hoe kan ik dat verhelpen? ge.brand@gmail.com Gesteld op 19-6-2019 om 09:56

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik probeer de tweede handset te activeren. Ik kom niet verder als: Aanzetten BS
  Heeft iemand een idee, hoe dit op te lossen?
  Groet Arnold H. Gesteld op 25-5-2019 om 15:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • we zijn wel bereikbaar maar kunnen zelf niet naar buiten bellen. we horen, ls het nummer ingetoetst is, meteen een in-gesprek-toon. hoe los ik dit op? Gesteld op 4-12-2018 om 17:43

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn telefoon geeft af en toe zomaar piepgeluiden , een of twee keer achter elkaar. Waarom is dat?
  Gesteld op 9-9-2018 om 12:45

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Telefoon knippert "Aanzetten bs"
  De 2e oplader is stuk. Wat moet ik doen?
  Vriendelijke groet Rianna Witteman Gesteld op 21-8-2018 om 20:40

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Als ik bel kunnen ze mij niet horen .. maar als ze mij bellen horen ze mij wel .. van alles al geprobeerd. . Batterij eruit .. ressetten .. modem aan/uit .. stekkers eruit Gesteld op 17-6-2016 om 13:01

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Microfoon uit- en inschakelen Als u wilt dat de gesprekspartner niet hoort wat u zegt kunt u tijdens het gesprek de microfoon tijdelijk uitschakelen 1. Druk tijdens het gesprek op de C toets, in het display verschijnt “MUTE AAN”. 2. De microfoon is nu uitgeschakeld. 3. Druk nogmaals op de C toets om de microfoon weer in te schakelen. Dit geprobeerd maar dat lukt niet!Geantwoord op 27-6-2016 om 18:18

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Waar vind ik op het toetsenbord van de arizona 100 de pagingtoets Gesteld op 21-11-2013 om 15:36

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw KPN Arizona Basic 100 Twin bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van KPN Arizona Basic 100 Twin in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,68 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info