Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/29
Pagina verder
18
Handset instellen
Gigaset F 1 / Ndl_KPN / A31008-F100-P101-1-5419 / mobilt.fm / 06.05.2003
Handset instellen
U kunt de instellingen van uw handset naar wens wijzigen. De huidige instelling is
gemerkt met een “vinkje”.
Volumes en melodieën
Hoornvolume
Het hoornvolume kan op drie niveaus worden ingesteld.
Volume van oproepsignaal ("belsignaal")
Het volume van het oproepsignaal kan op vier niveaus worden ingesteld.
Oproepmelodie
U kunt kiezen uit vijf melodieën.
C
Menu openen.
[______________________________________________]
^ HANDSET VOL C
Bevestigen.
[______________________________________________]
^ VOL 2 C
Het hoornvolume en het bijbehorende nummer
worden weergegeven. Gewenst niveau (1–3)
selecteren en bevestigen.
C
Menu openen.
[______________________________________________]
^ VOL BELSIGN C
Selecteren en bevestigen.
[______________________________________________]
^ VOL 3 C
Het betreffende volume klinkt en het bijbehorende
nummer wordt weergegeven. Gewenst niveau (1–
4) selecteren en bevestigen.
C
Menu openen.
[______________________________________________]
^ MELODIE C
Selecteren en bevestigen.
[______________________________________________]
^ MELODIE 4 C
De gewenste melodie klinkt en het bijbehorende
nummer wordt weergegeven. Gewenste melodie
(1–5) selecteren en bevestigen.
18

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • wat betekenen de letters MWI in scherm van het toestel Gesteld op 8-9-2014 om 19:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • MWI (Message Waiting Indicator).
   Heeft te maken met het Ledje dat gaat knipperen als er een nieuw bericht of gesprek is binnengekomen.
   Stoort het?
   Vraag de fabrikant of je de Hidden procedure mag hebben om het te de-activeren.
   Vaak kun je ook kiezen om enkel MWI geactiveerd te hebben voor gemiste oproepen.
   Groet,
   Hans Geantwoord op 11-10-2014 om 05:45

   Waardeer dit antwoord (4) Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw KPN 300 arizona bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van KPN 300 arizona in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,5 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info