Verklein
Vergroot
Deze sleutelhanger uitvoering van de bekende Rubik’s Cube houdt uw sleutels bij elkaar
en prikkelt de verbeelding! Hij is klein genoeg om hem in je broekzak te stoppen
of aan je rugzak vast te maken. Een boekje met tips voor oplossingen zit erbij.
Cette version porte-clefs du fameux Rubik’s Cube est assez petite pour tenir dans
votre poche et peut être attachée à votre sac à dos. Elle met vos neurones à l’épreuve comme
le Rubik’s Cube, le meilleur casse-tête au monde. Avec un livret contenant des astuces et des
conseils pour réussir.
Alle Möglichkeiten des Original Rubik’s Cube.
Als Schlüsselanhänger ist der Rubik’s Cube immer
mit dabei. Er passt in jede Hosentasche oder hängt als
origineller Blickfang am Rucksack. Mit Lösungsheft.
00728
Vraagt u ook naar onze Rubik’s Puzzels in originele grootte!
Demandez aussi les autres puzzles Rubik’s en format original de Jumbo
Fragen Sie auch nach den Rubik’s Puzzles in Originalgröße!
www.rubiks.com
NL Waarschuwing: Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden.
Verstikkingsgevaar i.v.m. kleine onderdelen.
D Achtung: Dieses Spiel enthält kleine Teile an denen Kinder ersticken können und ist
ungeeignet für Kinder unter 36 Monaten. Erstickungsgefahr.
F Attention : Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois, car ce produit contient
des éléments de petites dimensions pouvant être absorbés. Risque d'obstruction.
RUBIK’S
TM
is a trademark of Seven Towns Ltd. used under license. All Rights Reserved.
Made by Koninklijke Jumbo B.V., part of JumboDiset.
P.O. Box 2224, 1500 GE Zaandam, the Netherlands.
© Koninklijke Jumbo B.V., all rights reserved. www.jumbo.eu. Made in China.
8 71 01 2 6 0072 80
8+

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Jumbo rubik s mini cube sleutelhanger bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Jumbo rubik s mini cube sleutelhanger in de taal/talen: Deutsch, English, Français als bijlage per email.

De handleiding is 1,58 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info