Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/237
Pagina verder
R
(FM8) SEMCON JLR OWNER GUIDE VER 1.00 EURO
LANGUAGE: german-de; MARQUE: jaguar; MODEL: XF (X250)
BETRIEBSANLEITUNG
Veröffentlichungsnr. JJM 13 02 40 122
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Hallo. Ik rij sinds 3 maanden jaguar Xf sedan 2013. Auto bevalt heel goed. Alleen in het donker rijden schijnt de verlichting 10 meter voor mijn auto. Erg kort zicht. Nou is mijn vraag zit er ergens een schakelaar wat ik over het hoofd zie om de koplampen verder te laten stralen? Gesteld op 28-7-2019 om 04:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • een van de ventilatieroosters in het dashboard opent zich niet bij het starten, maar sluit zich wel bij het uitschakelen. Is dit een technisch defect of moet er ergens iets gereset worden? Gesteld op 2-10-2016 om 16:24

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Veel voorkomend probleem, net als de spiegel die bijsteld bij achteruit rijden. Bij instellingen kan je het automatisch openen van de "vents" uit en in schakelen, idem met spiegel, verhelpt het euvel soms. Geantwoord op 28-9-2017 om 23:04

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • achteruitrijcamera doet het niet. Wat kan dat zijn en wat kosten reparaties? Gesteld op 18-7-2016 om 08:56

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Jaguar XF bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Jaguar XF in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 6,12 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info