Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/11
Pagina verder
The JA-80V LAN/PSTN line communicator - 11 - MKA51200_OS1a
501 - 550
Codes 01 - 50
Subsysteem: 01 in alle rapportages
In een gesplitst systeem, voor in en uitschakelen: 02 = A, 03 = B
Voor gedeeltelijk inschakeling: 02 = A, 03 = AB
8. Technische gegevens
Voeding 12V DC (van de centrale)
Stand-by verbruik ongeveer 35 mA
Max. verbruik (tijdens communicatie) 1 A
Komt overeen met EN 50131-1/2006, EN 50136-1-1, 2-1 as:
ATS 4 Als de ARC communicatie herhalings tijd nul is (reeks 06a0)
ATS 5 ials ID CID protocol gebruikt wordt eh de herhalingstijd voor
opnieuw zenden nul is (reeks 06a0)
Operationele omgeving ( 10 to 40°C) klasse II
veiligheid EN 60950
EMC EN 55022, EN 5030-4
Radio transmissies ETSI EN 301419-1 and EN 301511
CLIP protocol (nummerherkenning + SMS)ETSI EN 300 089 V3.1.1(2000-
12)
Jablotron Ltd. Verklaart hierbij dat de JA-80V overeen komt met de
essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn
1999/5/EC. Origineel van de conformiteitsbeoordeling kan worden
gevonden op www.jablotron.com, sectie “Technical support”.
LET OP: hoewel dit product geen schadelijke
stoffen bevat stellen wij voor dit product te
retourneren aan de importeur of distributeur na
gebruik.
Internet: www.jablotron.cz
Tel.: +420 483 559 999
fax: +420 483 559 993
Pod Skalkou 33
466 01 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
11

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Jablotron JA-80V bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Jablotron JA-80V in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,65 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info