Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/36
Pagina verder
AV-32WFT1EK/AV-28WFT1EK













* A basic model number. The actual model number may have characters added (such as “S” denoting silver) indicating
the colour of the TV set.
Design and specifications subject to change without notice.
Pictures displayed on the screen using this TV’s ZOOM functions should not be shown for any commercial or demonstration pur-
pose in public places (cafes, hotels, etc.) without the consent of the owners of copyright of the original picture sources, as this
constitutes an infringement of copyright.
Model
Item
AV-32WFT1EK*
AV-28WFT1EK*
Broadcasting systems CCIR I
Colour systems PAL
The EXT terminals also support the NTSC 3.58/4.43 MHz system.
Channels and frequencies
E21-E69
Sound-multiplex systems NICAM (I) system
Teletext systems FLOF (Fastext), WST (World Standard System)
Power requirements 220 - 240 V AC, 50 Hz
Power consumption Maximum: 172 W, Average: 121 W,
Standby: 0.8 W
Maximum: 168 W, Average: 115 W,
Standby: 0.8 W
Picture tube size Viewable area 76 cm (measured diagonally) Viewable area 66 cm (measured diagonally)
Audio output Rated Power output: 7.5 W + 7.5 W
Speakers 10 cm round
×
2 (16cm
×
4cm) oval
×
2
EXT-1 terminal Euroconnector (21-pin, SCART)
Video input, Audio L/R inputs and RGB inputs are available.
TV broadcast outputs (Video and Audio L/R) are available.
EXT-2 terminal Euroconnector (21-pin, SCART)
Video input, S-VIDEO (Y/C) input and Audio L/R inputs are available.
Video and Audio L/R outputs are available.
T-V LINK functions are available.
EXT-3 terminal Euroconnector (21-pin, SCART)
Video input, S-VIDEO (Y/C) input and Audio L/R inputs are available.
EXT-4 terminal RCA connectors
×
3
S-VIDEO connector
×
1
Video input, S-VIDEO (Y/C) input and Audio L/R inputs are available.
AUDIO OUT terminal RCA connectors
×
2
Variable audio L/R outputs are available.
Variable out 0-1 Vrms, low impedance
Headphone jack Stereo mini-jack (3.5 mm in diameter)
Dimensions (W
×
H
×
D) 855 mm
×
550 mm
×
568 mm 780 mm
×
509 mm
×
499 mm
Weight 56.5 kg 39 kg
Accessories Remote control unit RM-C51
×
1
AAA/R03 dry cell battery
×
2
LCT0621-001A-U
0200-T-CR-JMUK
©2000 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED
AV-32WFT1EK
AV-28WFT1EK
CONTENTS
SAFETY PRECAUTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PREPARATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
T-V LINK FUNCTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
BASIC OPERATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
REMOTE CONTROL BUTTONS AND FUNCTIONS
. 11
MENU OPERATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
PICTURE SETTING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
PICTURE FEATURES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
SOUND SETTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
EXT SETTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
FEATURES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
INSTALL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
DEMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
ADDITIONAL MENU OPERATIONS . . . . . . . . . . . . 30
ADDITIONAL PREPARATION. . . . . . . . . . . . . . . . . 32
TV BUTTONS AND PARTS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
TROUBLESHOOTING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
SPECIFICATIONS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Back cover
COLOUR TELEVISION
INSTRUCTIONS
AV32EK_cover.fm Page 1 Sunday, February 13, 2000 12:21 AM
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw JVC av 32wft 1 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van JVC av 32wft 1 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 1,65 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info