Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/107
Pagina verder
DEUTSCH
FRANÇAIS
ITALIANO
CD RECEIVER
CD-RECEIVER
RÉCEPTEUR CD
SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD
KD-BT12/KD-BT11
Für den Einbau und die Anschlüsse siehe das eigenständige Handbuch.
Pour l’installation et les raccordements, se référer au manuel séparé.
Per le istruzioni d’installazione e di collegamento, vedere il manuale a parte.
INSTRUCTIONS
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUEL D’INSTRUCTIONS
ISTRUZIONI
GET0508-001B
[E]
Zum Abbrechen der Displaydemonstration siehe Seite 4.
Pour annuler la démonstration des affichages, référez-vous à la page 4.
Per annullare la demo del display, vedere a pagina 4.
Cover_KD-BT11_001B_f.indd 2Cover_KD-BT11_001B_f.indd 2 3/7/08 7:16:08 PM3/7/08 7:16:08 PM
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • mijn boxen werken niet meer nadat de radio even uit de auto is geweest.
  Gesteld op 20-4-2019 om 16:30

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe kan ik de radio, instellen dat de radio aan en uit gaat als ik de moter aan en uit schakel, nu gaat hij aan als ik de auto ontgremdel en moet iknhem handmatig uitdoen Gesteld op 28-8-2018 om 19:47

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik de demo mode uitschakelen van mijn radio? Is een JVC type KB-BT11,, Gesteld op 19-6-2018 om 20:21

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Menu knop ingedrukt houden tot hij overspringt en dan met volumeknop draaien tot je demo off hebt dan kleur enzo instellen en dan terug menu klikken en klaar is keesGeantwoord op 13-12-2019 om 13:53

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • Heb een JVC KD-BT11 kado gekregen van een vriend geheel in doos, maar zonder afstandbediening en hij beweert dat hij het niet heeft bij gehad !!
  Is dit waar, weet iemand of je de afstandbediening erbij krijgt bij de aankoop ?
  Is wel handig tijdens het rijden en het instellen ervan. Weet iemand of ik extern ook een USB stick op kan sluiten ?? Graag uw reactie AUB ? Gesteld op 21-8-2011 om 03:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik krijg mijn r d s niet op de radio er staat aleen maar demo op wat moet ik doen
  Gesteld op 11-9-2010 om 11:56

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Alls je de volume knop ingedrukt houd kun je verder in het geavanseerde menu daar kun je demo op off zetten door aan de volume knop te draaien gr henk Geantwoord op 9-10-2014 om 20:11

   Waardeer dit antwoord (20)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw JVC KD-BT11 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van JVC KD-BT11 in de taal/talen: Deutsch, Français, Italiano als bijlage per email.

De handleiding is 2,95 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info