• Ik heb een Itho kamer termostaat type IK 400 OT mij buiten termostaat regeling geeft een buiten temp aan van 80 o dit lijkt mij heel raar kan het wezen dat de voelr die buiten zit defect is ??
    wie kan mij dit vertellen

    Gesteld op 27-10-2012 om 12:46 in forum Itho IK 400 Misbruik melden
    • Heb zelf regelmatig minder extreme, maar wel duidelijk afwijkende waarden. Bijvoorbeeld 30 graden in de morgen. Heeft hier te maken stand van de ochtend zon. Plaatsen aan Noordzijde (wat eigenlijk zou moeten, is bij mij niet mogelijk. Geantwoord op 17-1-2013 om 13:28

      Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info