• Itho afzuigkap D805
  De motor loopt onregelmatig en daarom vermoed ik dat de condensator defect is
  Mij eerste probleem is ik weet niet hoe ik de kast open krijg

  Gesteld op 21-9-2016 om 10:44 in forum Itho D 805 Misbruik melden
  • links en rechts voor palletjes indrukken,palletjes wegdraaien,kap eraf halen.
   binnenwerk met motor:voorkant boven 2 schroefjes losdraaien,aan achterkant zitten 2 steuntjes met kleine schroefjes,die moeten er uit gedraaid worden,,hele kap voorzichtig naar voor trekken.
   Het is wat moeilijk uit te leggen maar ik hoop dat u eruit komt succes! Geantwoord op 21-9-2016 om 11:51

   Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info