Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/36
Pagina verder
QuiQuickstardckstart Guide
Quickstart Guide
English ( 3 – 5 )
Guía de inicio rápido
Español ( 6 – 9 )
Guide d'utilisation rapide
Français ( 10 – 12 )
Guida rapida
Italiano ( 14 – 17 )
Kurzanleitung
Deutsch ( 18 – 21 )
Snelstartgids
Nederlands ( 22 – 25 )
Snabbstartsguide
Svenska ( 26 – 29 )
Pikakäyttöopas
Suomi ( 30 – 33 )
PURE LP
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Beste vragers,

  Ik heb de Ion Pure LP ook gekocht en ben er erg tevreden over. Om even jullie vragen in goede volgorde te beantwoorden:

  1) Ik heb de platenspeler op een mediacenter aangesloten waardoor ik mijn 5.1 heerlijk kan gebruiken met zeer goede kwaliteit
  2&3) Het verspringen van de naald komt doordat de speler niet goed waterpas staat. Ik heb ditzelfde probleem ook gehad, echter door de speler goed waterpas te zetten is dit probleem snel verholpen. Ik heb dit met schuimspons gedaan, zodat bij het rondlopen de speler niet schokt.
  Tevens kun je een 10 cent muntje op de kop plaatsen om hem iets te verzwaren. Nadeel is dat ik niet precies weet of dit het gewenste gewicht is waardoor de naald/plaat sneller kan slijten.

  De speler is dus niet kapot of slecht. U begrijpt gewoon niet hoe nauw het allemaal luistert bij een platenspeler.
  Gesteld op 12-2-2014 om 14:37

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Bedankt voor de tips!!!! Ik had juist enkele platen online gekocht en 1 voor 1 versprongen ze. Ik dacht dat ik int zak was gezet :-D Nu kan ik op men gemak luisteren. Geantwoord op 7-3-2015 om 11:34

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • Ik heb heel recent een Ion Pure platenspeler gekocht - deze platenspeler skipt als het ware nummers - de naald verspringt als het ware - het nummer wordt niet afgespeeld zoals het moet - de snelheid op zich is OK maar het nummer verspringt - heb het met verscheidene LP's geprobeerd en telkens opnieuw hetzelfde probleem Gesteld op 1-10-2013 om 22:03

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ion PURE LP bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ion PURE LP in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Espanol als bijlage per email.

De handleiding is 0,54 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info