• Is er een nederlandse handleiding voor de Air Pro EX WiFi

  Gesteld op 15-9-2013 om 20:53 in forum Ion Air Pro WiFi Misbruik melden
  • Bedankt voor uw bestelling.

   Helaas bestaat er geen Nederlandse handleiding voor de ION AIR PRO 2. Onze excuses voor het ongemak.


   Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u toch nog vragen hebben dan help ik u graag.   Met vriendelijke groet,

   Jasmijn Brussé

   E-Commerce medewerkster


   Dit is wat ik als antwoord kreeg. Geantwoord op 15-2-2014 om 20:42

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info