• Mijn ketel slaat 's nachts regelmatig aan. Som wel om de 10 min. Door het aanslaan gaan sommige verwarmingsbuizen tikken en kom ik niet meer in slaap. Hoe stel ik in het menu van de ketel in dat deze snachts niet aanslaat. Ik zet de verwarming overigens savonds en snachts altijd op 15 graden. Vr gr fam R

  Gesteld op 12-1-2019 om 19:19 in forum Intergas HRE 28-24 Misbruik melden
  • Het tap water uit, dan houd de CV het water in het keteltje niet warm
   Het tap water eco dan
   Het tap water aan, dan houd de CV het water in het keteltje WEL warm
   Dus uitzetten denk ik Geantwoord op 13-1-2019 om 16:08

   Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info