• ik kan niet bij de vulkraan want krijg de kap onder de ketel niet los.
  Hoe krijg ik die los ?

  Gesteld op 7-11-2018 om 18:19 in forum Intergas HRE 28-24 Misbruik melden
  • Bij mij zit er geen kap onder. Wat je kan proberen is te kijken of er op de radiatoren een vul/tuin slang aan kan. Groeten Cor Geantwoord op 8-11-2018 om 07:03

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Goh, ja, dat is waar. Dat was bij installatie 35 jaar geleden van CV met moederhaard zo. Wel een heel gedoe. Leek nu allemaal zo veel gemakkelijker toen installateur HRketel het me onlangs voordeed. (had het toen ook even moeten nadoen, nog beter hem de instructies laten geven en ik de uitvoering) Dank voor het meedenken. Geantwoord op 8-11-2018 om 07:46

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info