• Ik heb een Intergas HRE 28/24 ketel en wil binnenkort mijn cv leidingen gaan vervangen.
    Dit betekent dat ik ca 2 weken geen water in mijn cv systeem heb. Kan ik de ketel uitzetten en de pomp dus ook maar er wel voor zorgen dat ik warm water voor de douche houd?

    Gesteld op 1-7-2016 om 21:05 in forum Intergas HRE 28-24 Misbruik melden
    • Je kunt in het menu de cv uitzetten zodat je een geiser functie krijgt. Staat in de installatie handleiding. Dus geen probleem. Geantwoord op 3-7-2016 om 20:32

      Waardeer dit antwoord (9) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info