• ik heb een intergas kombi HRE 28/24 sinds 2013.
  de pomp van deze ketel zou bij geen warmtevraag meer 1 minuut na moeten draaien [ingesteld vanaf fabriek].
  Nu is het zo dat de pomp continu blijft draaien.
  Hoe kan ik instellen dat de pomp na draait en daarna afslaat?

  Gesteld op 8-4-2014 om 20:58 in forum Intergas HRE 28-24 Misbruik melden
  • Hallo, er staat een parameter niet goed, vermoedelijk parameter 2.
   Zie handleiding.
   Als dit goed staat kan het relais in de branderautomaat nog stuk zijn waardoor de pomp continue van spanning wordt voorzien.

   Groet, Ketelbinkie Geantwoord op 26-12-2014 om 13:45

   Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info