• Goedendag,

    Ik heb een intergas hre 36/30 in combinatie met een Honeywell t6 bedraad. Dit is allemaal goed aangesloten. Als de buitentemperatuur boven de nul is werkt alles prima. Is de temperatuur buiten rond het vriespunt, slaat de ketel niet aan. Op de thermostaat staat wel het vlammetje dat de kachel aan is op het rf kastje zijn beide leds groen maar de ketel slaat niet aan. Trek ik de stekker van de thermostaat uit het stopcontact dan slaat de ketel direct aan. Iemand bekend met dit probleem of een idee?

    Gesteld op 14-1-2021 om 11:31 in forum Intergas HR 36-30 Kombi Kompact Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info