Indesit TEAA5GRAFF Koelkast | 1,47 mb | Italiano, NederlandsI
FRIGORIFERO 2 PORTE
TEAAN 5 PGF
Italiano, 1
I
Istruzioni per luso
Sommario
Installazione, 2
Posizionamento e collegamento
Reversibilità
Descrizione dellapparecchio, 3
Vista dinsieme
Avvio e utilizzo, 4-5-6
Avviare lapparecchio
Regolazione della temperatura
Utilizzare al meglio il frigorifero
Utilizzare al meglio il congelatore
Manutenzione e cura, 7-8
Escludere la corrente elettrica
Pulire lapparecchio
Evitare muffe e cattivi odori
Sbrinare lapparecchio
Sostituire la lampadina
PURE WIND PLUS Manutenzione dei filtri
Precauzioni e consigli, 9
Sicurezza generale
Smaltimento
Risparmiare e rispettare lambiente
Anomalie e rimedi, 10
Assistenza, 11
Assistenza attiva 7 giorni su 7
Nederlands, 13
NL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende

Indesit TEAA5GRAFF handleiding


Koelkast


Alle Indesit handleidingen


Contact opnemen met Indesit

Spelregels
Gebruikershandleiding.com is een website van © 2016 WEBenz

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

- lees eerst de handleiding door;

- controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld;

- probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen;

- heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub;

- heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag;

- wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier;

- uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen;


Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in en ontvang emails voor uw Indesit TEAA5GRAFF Koelkast bij:

U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.

Emailadres:

 

Ontvang uw handleiding per emailGeef hier uw emailadres op en ontvang deze handleiding van Indesit TEAA5GRAFF in de taal/talen: Italiano, Nederlands als bijlage in de email


Emailadres:

 


U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw emailadres wordt niet opgeslagen voor mailings of iets dergelijks.