Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/84
Pagina verder
Contents
TUMBLE DRYER
ISL66CX
ISL65C
Instruction booklet
Installation, 2
Door reversal instructions
Where to put your dryer
Ventilation
Water drain
Electrical connection
Before you start using your dryer
Dryer description, 3
To open the door
The features
Control panel
Start and programmes, 4-6
Choosing a programme
Table of programmes
The controls
Laundry, 7-8
Sorting your laundry
Wash care labels
Special clothing items
Drying times
Warnings and Suggestions, 9
General safety
Disposal
Saving energy and respecting the environment
Maintenance and Care, 10
Switching off the electricity
Cleaning the filter after each cycle
Empty the water container after each cycle
Check the drum after each cycle
Cleaning the condenser unit
Cleaning the dryer
Troubleshooting, 11
Service, 12
Spare parts
GB
English, 1
I
Italiano, 13
F
Français, 25
D
Deutsch, 37
E
Español, 49
NL
Nederlands, 73
P
Português, 61
GB
1
! Keep this instruction booklet on hand in order to refer to it when necessary. Take it with you when you move, and
should you sell this appliance or pass it on to another party, make sure that this booklet is supplied along with the
dryer so that the new owner may be informed about warnings and suggestions on how the appliance works.
! Read these instructions carefully; the following pages contain important information on installation and suggestions
on how the appliance works.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Watercontrolesysteem blijf aan, terwijl het leeg is. Gesteld op 13-8-2019 om 11:37

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo, ik heb een indesit condensdroger isl65c.
  Na een tijdje gebruikt te hebben begonnen alle lampjes te knipperen en op een gegeven moment veroorzaakte de machine kortsluiting, die oorzaak is gevonden en verholpen, echter, nu blijft het indicatielampje betreffende de condensopvanglade branden en start de droger geen enkel programma daar de machine "denkt" dat de condens opvangbak vol is terwijl deze leeg is, wie kan mij helpen, adviseren? Gesteld op 20-10-2016 om 18:30

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Sinds gister een nieuwe Indesit condensdroger IDCE G45. De trommel draait niet. Zit er ergens transportbeveiliging? kan ik niet ontdekken. Geeft na 4 tot 8 minuten melding F04 of F08. Filters en reservoirs zijn allen schoon. Wie kan mij helpen? Gesteld op 9-11-2014 om 13:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Waarschijnlijk al een half jaar te laat, maar wij kregen te horen dat, bij eerste 3 droogbeurten, men eerst de droger 1 uur van de netspanning af moet halen (om het geheugen van de machine te legen), vervolgens het condensreservoir voor een derde te vullen met water, om daarna de droogbeurt te starten. Gebruik dus niet teveel was in één keer, en herhaal deze stap (met uitzondering van het van de netspanning afhalen van de machine) nog 3 maal nadien. Indesit schijnt deze (lijkt mij nogal belangrijke) stap te zijn vergeten op te nemen in de handleiding.

   Wellicht heeft iemand hier nog iets aan... Geantwoord op 29-4-2015 om 10:47

   Waardeer dit antwoord (4)Misbruik melden
 • mijn droger wordt te heet enn dan knipperen alle lampjes ik doe hem uit dan in een keer gaat hij zo maar weer aan en als ik hem laat af koelen en dan weer aan zet draait hij heel eventjes en dan doet hij weer het zelfde en is de was heel erg heet maar wel nat wie kan mij helpen Gesteld op 23-10-2013 om 13:43

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • mijn droger geeft aan dat de waterbak geleegd moet worden maar die al leeg toch knippert het lampje en piept is naar een aantal seconden stopt de trommel ook met draaien? Gesteld op 21-1-2013 om 13:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • is in het enegels Gesteld op 26-7-2011 om 15:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Indesit ISL65C bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Indesit ISL65C in de taal/talen: Deutsch, English, Espanôl, Français, Italiano, Nederlands, Português als bijlage per email.

De handleiding is 1,5 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info