Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/12
Pagina verder
VIKA ALEX
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Er s iets achter de laden van de Ikea kast Alex gevallen. Hoe kan ik de laden tijdelijk verwijderen? Gesteld op 27-7-2020 om 12:04

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Er is iets achter in gevallen en de la kan niet dicht Gesteld op 20-12-2019 om 11:17

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kun je de blokkeerinrichting veranderen zodat de lades verder uitgeschoven kunnen worden? Gesteld op 16-2-2019 om 09:55

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Dag. Ik heb dd schroeven uit de lades gehaald. Ik krijg de lade er echter niet uit. Wat is de truc? Gesteld op 19-1-2019 om 14:34

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Is het mogelijk om 2 stuks van de hechtingsleutels met nummer 103114 te bekomen ? Eventueel online ? Gesteld op 16-6-2018 om 19:06

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik krijg mijn ene lade niet open en de andere niet dicht.
  Ladenblok Alex Gesteld op 8-6-2018 om 10:36

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Er is iets achter in de ladeblok gevallen en ik moet nu de onderste lade uit het ladeblok halen. Alle pogingen waren tot nu toe te vergeefs, optillen etc. helpt niet.
  Weet iemand hoe je de laden weer uit de ladeblok krijgt? Gesteld op 4-9-2017 om 12:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Kijk op pagina 15 van de gebruikershandleiding. Daar staat hoe je de lade los moet schroeven. Er zitten 2 kleine schroefjes aan de binnenkant van de lade. Schroef die los en schuif de lade eruit. Nu kun je de erachter gevallen spullen eruit halen. Succes. Geantwoord op 2-3-2018 om 14:45

   Waardeer dit antwoord (26)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ikea Vika Alex ladeblok bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ikea Vika Alex ladeblok in de taal/talen: Dansk, Deutsch, English, Espanõl, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Polski, Português, Suomi, Svenska, Türkiye als bijlage per email.

De handleiding is 0,58 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info