• Er is iets achter in de ladeblok gevallen en ik moet nu de onderste lade uit het ladeblok halen. Alle pogingen waren tot nu toe te vergeefs, optillen etc. helpt niet.
    Weet iemand hoe je de laden weer uit de ladeblok krijgt?

    Gesteld op 4-9-2017 om 12:26 in forum Ikea Vika Alex ladeblok Misbruik melden
    • Kijk op pagina 15 van de gebruikershandleiding. Daar staat hoe je de lade los moet schroeven. Er zitten 2 kleine schroefjes aan de binnenkant van de lade. Schroef die los en schuif de lade eruit. Nu kun je de erachter gevallen spullen eruit halen. Succes. Geantwoord op 2-3-2018 om 14:45

      Waardeer dit antwoord (16) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info