• Wij hebben foutmelding 0.30 en de vaatwasser is al 12 uur lang aan het piepen. Krijgen hem echter niet gereset en kunnen in de handleiding niet achterhalen wat er moet gebeuren wanneer foutmelding 0.30 verschijnt. Weet u hoe we dit op kunnen lossen?

    Gesteld op 6-3-2020 om 11:38 in forum Ikea SKINANDE Misbruik melden
    • Dat is super toevallig ik heb een skinande vaatwasser IKEA en heeft bij gebruik vanmiddag precies dezelfde foutcode 030.resp. Het beschermingssysteem tegen waterlekkage is in werking getreden. Resetten heeft ook niet geholpen. De stekker uit en weer in ook niet. Als u iets verneemt over de oplossing dan hoor ik dat ook graag. Email: houtenpaard@hotmail.com. Ook Succes Geantwoord op 6-3-2020 om 14:36

      Waardeer dit antwoord (13) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info