• wij zitten met een foutmelding i30.Kunnen we hetzelf oplossen of moet er een technieker langskomen

  Gesteld op 26-2-2019 om 07:44 in forum Ikea SKINANDE Misbruik melden
  • I30 is een melding dat er te veel aan water in de machine is gekomen, en dat de beveiliging aanslaat. Dit betekend dat de pomp continue draad. Oplossing: STROOM afzetten (stekker uit, of via meterkast) De (eventueel geplaatste voorzet plint verwijderen. Dan de afschermplint metaal (onderzijde vaatwasser ) verwijderen. U zult zien dat er dan water op de bodem van het onderste deel van de vaatwasser ligt.
   Al dit water verwijderen. GOED uitdrogen. Voor een test de stroom weer aan zetten. Als het goed is is de storing verholpen. Geantwoord op 22-3-2019 om 10:41

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden
  • Het water komt daar door een buisje welke in de deur op een bepaalde hoogte zit. Als er dan te veel water in de machine zit komt het buisje vol te lopen en loopt het water naar de benedenbak. Daar zit een vlotter welke de alarmsensor in werking zet. Er zijn meerdere redenen mogelijk waarom het water in blijft stromen. Een "hik-up"in het programma, of een niet werkende sensor. Wellicht is het ook een eenmalig gebeuren. Bij herhaling, is een sensor of verstopping de mogelijke oorzaak. Zet de machine weer aan, en test. groet Peter. Geantwoord op 23-3-2019 om 11:05

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info