• Apparaat blijft piepen en pomp/motor blijft lopen ! ook na uitschakeling van het apparaat, dan houdt het piepen op en display gaat uit, maar de machine blijft draaien.? Ook na het aan en uitzetten vd stop in de kast begint hij weer met loeien/afpompen geen idee wat hij doet, zónder dat ik hem aanzet.
    Bij aanzetten gaat het rechter lampje (pijltje) knipperen en piepen.

    Gesteld op 15-2-2017 om 12:07 in forum Ikea SKINANDE Misbruik melden
    • Ik heb hier hetzelfde probleem... wat was jou oplossing? Alleen kan ik hem niet meer uitzetten. Aan/uit knop reageert niet meer. Geantwoord op 25-4-2017 om 21:11

      Waardeer dit antwoord (15) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info