• We hebben een Rationell lade onder de gootsteen. Vanwege lekkage moet die eruit. Hoe doe je dat en hoe zet je hem weer terug?

    Gesteld op 21-11-2016 om 13:19 in forum Ikea Rationell accesoire lade Misbruik melden
    • Men moet de lade onder bij de frontplank vastpakken en omhoogtrekken NIET AAN DE RAILZIJDEN. Volgens een oude handleiding van de RATIONELL moet dat op deze wijze. De rails zal misschien wat doorbuigen maar veert vanzelf terug. Terugzetten gaat door de lade op de uitgetrokken rails te zetten en de rails naar voren trekken tot deze vastklikt. Geantwoord op 19-6-2017 om 16:09

      Waardeer dit antwoord (7) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info