• Mijn oven blijft geluidjes maken (net alsof deze afkoelt of dat het juist bezig is met een bepaald programma) nadat de stroom eraf is geweest. Ik dacht eerst dat het aan de klok lag, maar deze staat nu goed ingesteld. En toch blijf je de hele tijd een soort tik geluid horen wat is dat?

    Ik moet wel aangeven dat ik dit eerder ook al een keer hebt gehad. Toen heb ik altijd de stroom stekker er uitgetrokken. Nu is deze over in de nieuwe keuken geplaatst en had ik het weer. Maar op de een of andere manier (wat ik gedaan heb weet ik niet) is het toen gestopt. En nu is het er weer naar stroomuitval

    Gesteld op 21-4-2022 om 09:46 in forum Ikea RAFFINERAD Misbruik melden
    • Dat tik geluid kan er komen als de oven te warm geweest is , metaal zet dan wat uit en dat is normaal dat het wat tikt. Te warm worden betekent ook dat de computer van de oven tilt slaagt en fantoom fouten begint op te lijsten. Heb je genoeg ventilatie gecreëerd voor de oven? Geantwoord op 10-5-2022 om 09:53

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info