Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Hoe haal ik de deur uit de kast van de pax ? Schuifdeur Gesteld op 23-3-2019 om 13:11

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Good morning

  I am looking to build up my B2B email list for newsletter marketing.

  I am very keen to get Ivy's B2B Leads Miner - Yellow Pages Scraper Software as it is probably one of the best Yellow Pages scrapers for UK and USA out there.

  I was just wondering if you have ever used this particular or any other scrapers before?

  Cheers guys! Gesteld op 5-3-2019 om 21:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe plaats je de stelpoten van een garden Roben kast
  Gesteld op 15-2-2019 om 10:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Is er een filmpje over t plaatsen/ volgorde bij de scharnieren van de Paxkasten? Bij Ergo kast wel! Gesteld op 2-1-2019 om 13:13

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Twee schuifdeuren van de Paxkledingkast-met glazen panelen- zitten vast op elkaar. Hebben 5 jaar perfect gewerkt. Wat moet ik doen om ze weer uit elkaar te kunnen schuiven? Gesteld op 31-12-2018 om 12:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • heb een pax kast van Ikea en verlichting maar de led strip wil niet branden. Waarom niet? Gesteld op 23-12-2018 om 16:47

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kunnen we een grote bestaande pax kast van 3 m breed uit elkaar halen en in een nieuwe huis gebruiken als basis voor 2 kasten van 2 m? Gesteld op 16-12-2018 om 08:50

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een pax linnenkast zodra ik de deur open schiet het scharnier los Gesteld op 10-12-2018 om 20:34

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ikea Pax garderobekast bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ikea Pax garderobekast in de taal/talen: Alle talen als bijlage per email.

De handleiding is NVT mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info