• de afvoer en waterleiding komen hoog uit de muur waardoor de achterplank van de godmorgenkast ertegen aankomt maakt het uit voor de aansluitingen voor de waterleiding en afvoer of wij een stukje van die plank wegzagen? of wordt de bocht te krap?

    Gesteld op 12-7-2017 om 10:28 in forum Ikea Godmorgon wastafelkast Misbruik melden
    • Zolang je niet de hele plank weglaat kan je er wel een stukje uit zagen. Je kunt ook overwegen de hele kast iets hoger te zetten. Je zult voor de afvoer wel een buis moeten gebruiken direct naar de afvoer in de wand. De meegeleverde flexibele slang is dan minder geschikt, die is te lang. Geantwoord op 23-7-2017 om 00:58

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info