• We hebben een godmorgon opbergkast. Helaas nou alles in elkaar zit blijkt het niet goed dicht/open te kunnen. De schroeven die erbij horen zitten in de weg. Heeft iemand nog meer dit probleem gehad en wat kunnen we er tegen doen?
    Bedankt!

    Gesteld op 19-9-2012 om 22:22 in forum Ikea Godmorgon wastafelkast Misbruik melden
    • Inmiddels 2015, maar nog steeds zelfde probleem! Gelukkig had ik nog een kast van ikea staan met schroeven die wel geschikt zijn. Die hebben een minder dikke kop. Wel maf dit. Geantwoord op 1-5-2015 om 16:59

      Waardeer dit antwoord (4) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info