• De Domsjö spoelbak is per 1 augustus 2018 uit productie genomen.
    Voor iedereen die later nog een handleiding over de Domsjö zoekt, houd dan rekening met het volgende: deze spoelbak is zo'n 15 jaar in productie geweest in heeft gedurende die tijd allerlei wijzigingen ondergaan. Ik schat dat er minstens zo'n 10 verschillende modellen in de omloop zijn geweest (smal/breed, met/zonder kraangat, wel/niet overstekend aan voorzijde enz.). Let dus goed op dat je de juiste handleiding downloadt.
    IKEA noemt vrijwel nooit de maten en de bestelnummers van haar producten zodat het vinden van de juiste gebruiksaanwijzing soms een ware zoektocht wordt.

    Gesteld op 11-8-2018 om 12:36 in forum Ikea Domsjo spoelbak Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info