• Wanneer ik de domsjo wil aansluiten op de atlant-sifon blijkt het schroefje voor het putdekseltje te kort. Hoe kan dit verholpen worden?

    Gesteld op 8-10-2014 om 20:18 in forum Ikea Domsjo spoelbak Misbruik melden
    • Dit heb ik ook ervaren. Dit is een fout bij de combinatie van verpakking van het sifon en de domsjo. De enige oplossing is een nieuwe langere schroef. Het probleem is bij Ikea bekend. Bij de klantenservice kan het sifonpakket worden omgeruild voor een andere met een langere (bij de domsjo passende) schroef. Geantwoord op 8-10-2014 om 22:53

      Waardeer dit antwoord (5) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info