• ik heb een hoekkast geplaatst maar het hulpstuk om die hoekkast perfect te laten aansluiten kan ik niet plaatsen op de bovenbouw omdat ik geen ruimte genoeg heb tussen bovenbouw en plafond.
    Kan ik de bovenbouw van de hoek en de twee aanpalende kasten tijdelijk verwijderen en het hoekstukje op de billy-kasten plaatsen en nadien de boven-bouwen er nog opzetten of lukt dit dan niet meer.
    Of kan ik de drie bovenbouwen er afhalen en dan ze eerst met de hoekstukken aanéénhangen en dan als één geheel terug plaatsen. Alvast bedankt

    Gesteld op 26-1-2019 om 12:22 in forum Ikea Billy boekenkast 2 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info