• Hallo,

  Ik heb een besta kast met deur. Er zitten 4 aparte dingetjes bij, waarmee de deur ( aks je er tegenaan duwt deze opengaat. Weet echt niet hoe en waar dit gemonteerd moet worden. het nr. van de dingetjes is 115444 en 115443 De deur zelf heeft geen handvat of knop. Bij Ikea veerde de deur bij het aanraken gewoon open. Het is NIET het systeem wat ze nu gebruiken n.l.een pen in een houden met een veermechanisme

  Gesteld op 23-6-2013 om 16:04 in forum Ikea Besta Kast Misbruik melden
  • Wat jij beschrijft is het nieuwe veermechanisme. Dat moet je in de bovenste (of eventueel de onderste als het een hoog kastdeel is) gaatjes in de kast zetten aan de kant waar het deurtje open gaat. Daarna draai je aan het (ik dacht zwarte) pennetje om dat meer naar buiten of naar binnen af te stellen. Daarna sluit je de deur en probeer je of hij open veert als je in die hoek van de deur drukt. Gaat hij nog niet open dan weer aan het pennetje draaien.
   Succes, Marloes Geantwoord op 3-6-2016 om 11:49

   Waardeer dit antwoord (21) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info