Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/20
Pagina verder
BEKANT
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Mijn bekant bureau gaat niet meer omhoog en naar beneden Gesteld op 30-8-2019 om 17:49

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Na het verplaatsen van het bureau waarbij ik de stekker ook uit t stop contact heb gehad werkt t mechanisme niet meer. Ik had vlak ervoor nog t bureau in de laagste stand gezet. Gesteld op 1-8-2019 om 12:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Hallo, ik had dit ook voor en kreeg dit in orde door de stekker een 5-tal minuten uit het stopcontact te halen.
   Nadien werkte de tafel terug.Geantwoord op 10-8-2019 om 16:52

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Het omhoog omlaag mechanisme doet het niet meer nadat ik de stekker er kortdurend uit heb gehad. Heeft iemand daar ervaring mee? Gesteld op 8-6-2019 om 20:56

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Op internet gevonden dat je minimaal 1 minuut de twee knoppen (omhoog en omlaag) tegelijkertijd in moet drukken. Dat hielp bij mijn bureauGeantwoord op 1-8-2019 om 12:57

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Hallo, we hebben de elektrische variant, maar na aansluiting werkt de bediening alleen een kant omhoog, naar beneden werkt aan beide kanten niet. Waardoor kan dit komen? Gesteld op 2-6-2019 om 20:53

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb verleden jaar in april een zit/sta bureau gekocht (Bekant 690.225.37).
  Momenteel doet het automatisch hoog / laag mechanisme het niet meer.
  Papieren over deze aankoop kan ik niet meer vinden,
  wel weet ik dat op 6 april 2018 € 493,95 betaald is.
  Heb ik recht op reparatie door Ikea en valt dat binnen de garantie ? Gesteld op 19-4-2019 om 19:49

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn Bekantbureau van Ikea gaat wel omlaag, maar niet meer omhoog Gesteld op 17-11-2018 om 15:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik had hetzelfde. Buroblad helemaal omlaag doen. Dan hoor je een klik. Dan kan hij weer naar boven. En hij doet het weer.


   Geantwoord op 7-4-2019 om 12:45

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • wij hebben 4 bureaus en bij alle vier gaat het bureau maar een centimeter omhoog en stopt hij ermee. Iemand enig ervaring mee? Gesteld op 9-9-2016 om 14:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Heeft u al reactie gehad op het probleem van dit bureau? Ik heb namelijk hetzelfde euvel en ik ben heel benieuwd wat de oorzaak is. Geantwoord op 3-3-2017 om 19:11

   Waardeer dit antwoord (5)Misbruik melden
  • Ik heb hetzelfde probleem. Als ik bij omhoog doen van het bureau, handmatig kracht meegeef door aan de onderkant van het tafelblad mee omhoog te duwen, kan hij wel verder omhoog. Dit werkt voor nu bij mij. Deze oplossing vond ik op een ander forum, dus werkt blijkbaar voor meer mensen.Geantwoord op 15-8-2019 om 17:10

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ikea BEKANT Bureau bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ikea BEKANT Bureau in de taal/talen: Alle talen als bijlage per email.

De handleiding is 4,04 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info