• wij hebben 4 bureaus en bij alle vier gaat het bureau maar een centimeter omhoog en stopt hij ermee. Iemand enig ervaring mee?

  Gesteld op 9-9-2016 om 14:46 in forum Ikea BEKANT Bureau Misbruik melden
  • Heeft u al reactie gehad op het probleem van dit bureau? Ik heb namelijk hetzelfde euvel en ik ben heel benieuwd wat de oorzaak is. Geantwoord op 3-3-2017 om 19:11

   Waardeer dit antwoord (5) Misbruik melden
  • Ik heb hetzelfde probleem. Als ik bij omhoog doen van het bureau, handmatig kracht meegeef door aan de onderkant van het tafelblad mee omhoog te duwen, kan hij wel verder omhoog. Dit werkt voor nu bij mij. Deze oplossing vond ik op een ander forum, dus werkt blijkbaar voor meer mensen. Geantwoord op 15-8-2019 om 17:10

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info