Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/36
Pagina verder
AVSIKT
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • rolluik van mijn Avsikt rolluikkastje is kapot. Waar kan ik nieuw rolluik kopen? Gesteld op 22-9-2020 om 09:51

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Weet iemand hoe je avsikt Ikea bovenkasten als je de klep openmaakt kan vastzetten of is dit helemaal niet mogelijk? Mvg Gesteld op 30-12-2018 om 15:33

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Bonsoir est-il possible de connaître le prix? Et vous vendez le meuble avec ou le store seul??? Gesteld op 20-7-2018 om 20:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De deur van onze kast is stuk doordat de lamellen loslaten van elkaar op 1 plek.is dit te repareren?
  Met vriendelijke groet,
  Trudy
  0650203897 Gesteld op 4-9-2013 om 07:34

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Wij hadden ook dat de lamellen na 5 jaar gebruik los gingen laten. Ikea gebeld want er zit 25 jaar garantie op. Zij vroegen toen om via e-mail foto's van de kapotte kast op te sturen met een een kopie van de aankoopbon. Na 3 maanden konden we een nieuwe kast ophalen bij Ikea. Wel vroegen ze ons om de oude kast mee te nemen. let op dat je de hele kast mee neemt en niet alleen het rolluik, want anders krijg niet de complete nieuwe kast mee. Dit is belangrijk, want nieuw rolluik past niet in oude kast. Geantwoord op 23-3-2014 om 02:09

   Waardeer dit antwoord (6)Misbruik melden
  • Bij ons was het rolluik van een van beide rolluikkasten gewoon doormidden. In de winkel kreeg ik het rolluik onmiddellijk omgeruild voor een nieuw. Toen ik thuiskwam zag ik dat het nu brede lamellen waren ipv smalle. Ben dus nog een tweede keer kunnen teruggaan om het niet kapotte rolluik ook om te ruilen zodat het weer 2 gelijke waren. Heb wel nieuw rolluik in bestaande kast geplaatst.Geantwoord op 14-4-2014 om 11:13

   Waardeer dit antwoord (4)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ikea AVSIKT Rolluikkast bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ikea AVSIKT Rolluikkast in de taal/talen: Dansk, Deutsch, English, Espanõl, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Polski, Português, Suomi, Svenska, Türkiye als bijlage per email.

De handleiding is 2,34 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info