• Hoi hoi ik heb net een andere auto met een vw-04primo navigatie als hem aan wil zetten laat hij het eerste schem niet. De blauwe balk laat niet volledig waardoor hij dus niet in het beginscherm komt de blauwe balk blijft steken halverwege.
    Radio en andere dingen werken wel goed navi dus niet. Weet iemand wat ik hier aan kan doen

    Gesteld op 14-8-2017 om 21:30 in forum Igo 8 Igo 8 Misbruik melden
    • Is er een Igo kaartje voor navigatie aanwezig ? zo ja haal dit er uit en reinig dit zoals je je bankaart zou reinigen. Geantwoord op 15-8-2017 om 09:16

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info